Kancelaria - Bieluk i Partnerzy

Prawie wszystko o Ustawie
o Kształtowaniu Ustroju Rolnego

❬  WRÓĆ
Wykonanie prawa pierwokupu i nabycia

Pierwokup 44 udziałów w spółce: PPZ „Trzemeszno” sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie

W dniu 5 maja 2020 r. KOWR złożył oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie, w drodze którego nabył 44 udziały za łączną cenę 2.200,00 zł. Cena za jeden udział wynosiła 50 zł.

Tekst oświadczeń o wykonaniu tego prawa znajduje się pod linkiem

Martyna Komarowska-Horosz

Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy. Specjalizuje się w prawie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Jest doktorantką w Zakładzie Prawa Rolnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i autorką publikacji z zakresu prawa rolnego, cywilnego oraz procedury cywilnej.