Kancelaria - Bieluk i Partnerzy

Prawie wszystko o Ustawie
o Kształtowaniu Ustroju Rolnego

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomił 12 czerwca 2020 r. obowiązkowy portal ogłoszeń o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych – erolnik.pl. Zarówno z punktu widzenia zbywcy nieruchomości rolnej jak i kupującego, obowiązek korzystania z portalu ma istotne znaczenie. Użycie nowego narzędzia jest…

Stan faktyczny Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będący właścicielem nieruchomości rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 1 UKUR podjął decyzję o zmianie formy organizacyjnoprawnej prowadzonej działalności poprzez przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym przedsiębiorca rozpoczął proces…