Kancelaria - Bieluk i Partnerzy

Prawie wszystko o Ustawie
o Kształtowaniu Ustroju Rolnego

❬  WRÓĆ
Kategoria Artykułów

Studia przypadków

Kategoria Artykułów

Stan faktyczny Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będący właścicielem nieruchomości rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 1 UKUR podjął decyzję o zmianie formy organizacyjnoprawnej prowadzonej działalności poprzez przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym przedsiębiorca rozpoczął proces…