Kancelaria - Bieluk i Partnerzy

Prawie wszystko o Ustawie
o Kształtowaniu Ustroju Rolnego

❬  WRÓĆ
Kategoria Artykułów

Opinie

Kategoria Artykułów

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomił 12 czerwca 2020 r. obowiązkowy portal ogłoszeń o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych – erolnik.pl. Zarówno z punktu widzenia zbywcy nieruchomości rolnej jak i kupującego, obowiązek korzystania z portalu ma istotne znaczenie. Użycie nowego narzędzia jest…

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadza nowe obowiązki zarządu spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych o powierzchni przekraczającej 5 ha. W razie nabycia udziałów takiej spółki objętego prawem pierwokupu lub nabycia KOWR to spółka, a więc ostatecznie jej zarząd, a…