Kancelaria - Bieluk i Partnerzy

Prawie wszystko o Ustawie
o Kształtowaniu Ustroju Rolnego

❬  WRÓĆ
Opinie

Obrót nieruchomościami rolnymi poniżej 1 ha kontrolowany przez KOWR

Po ostatniej nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego obrót nieruchomościami rolnymi poniżej 1 ha jedynie pozornie został pozbawiony ograniczeń. Grunt rolny o takiej powierzchni swobodnie nabyć może każdy, należy jednak liczyć się z możliwością skorzystania przez KOWR z prawa pierwokupu w przypadku umowy sprzedaży oraz prawa nabycia, dotyczącego innych niż sprzedaż czynności prawnych. Wykonanie obu tych uprawnień skutkuje przejęciem przez KOWR własności nieruchomości za zapłatą jej ceny ustalonej w treści czynności prawnej lub określonej na podstawie przepisów o wycenie nieruchomości.

W dniu 7 lutego 2020 r. KOWR wykonał prawo pierwokupu w stosunku do aż czterech nieruchomości rolnych o powierzchni poniżej 1 ha (zob. informacje w zakładce KOWR). Wcześniej również zdarzały się przypadki, w których KOWR korzystał ze swoich uprawnień w transakcjach dotyczących gruntów rolnych mniejszych niż 1 ha. Obrazuje to, że ryzyko przejęcia nieruchomości rolnych o tej powierzchni przez KOWR jest realne.

Martyna Komarowska-Horosz

Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy. Specjalizuje się w prawie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Jest doktorantką w Zakładzie Prawa Rolnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i autorką publikacji z zakresu prawa rolnego, cywilnego oraz procedury cywilnej.