Kancelaria - Bieluk i Partnerzy

Prawie wszystko o Ustawie
o Kształtowaniu Ustroju Rolnego

❬  WRÓĆ

Oferta

Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy oferuje wsparcie we wszelkich zagadnieniach związanych z prawem rolnym, w tym w szczególności z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR). Prowadzimy sprawy związane z obrotem nieruchomościami rolnymi, pomagając zarówno spółkom, przedsiębiorcom, jak i osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Świadczymy usługi prawne m.in. w zakresie:

  • ustalenia, czy dana nieruchomości ma status nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy;
  • przeprowadzenia procedury uzyskania zgody KOWR na nabycie nieruchomości rolnej;
  • przeprowadzenia procedury uzyskania zgody KOWR na odstąpienie od realizacji obowiązków związanych z nabyciem nieruchomości rolnej, tj.:
    • zbycia lub oddania w posiadanie gruntu rolnego przed upływem 5 lat od nabycia,
    • odstąpienia od prowadzenia w tym czasie gospodarstwa rolnego;
  • doradztwa w procesie przekształcenia spółek i innych podmiotów będących właścicielami nieruchomości rolnych, obrotu akcjami i udziałami takich podmiotów.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane ofertą Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy w zakresie wszelkich spraw związanych z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego pod adresem j.bieluk@bieluk.pl, tel. 601 596 976.

Więcej informacji na temat Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy znajduje się na stronie www.bieluk.pl.