Kancelaria - Bieluk i Partnerzy

Prawie wszystko o Ustawie
o Kształtowaniu Ustroju Rolnego

❬  WRÓĆ

Autorzy portalu

dr hab. Jerzy Bieluk

dr hab. Jerzy Bieluk
Radca prawny

j.bieluk@bieluk.pl
tel. 601 596 976

Radca prawny od 1993 roku. Założyciel Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy. Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu w Białymstoku.

Jako ekspert w zakresie prawa spadkowego oraz prawa rolnego, łączy praktykę z działalnością naukową. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów oraz Światowego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów (UMAU).

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji książkowych i artykułów z zakresu prawa cywilnego, prawa rolnego i prawa podatkowego, z których najważniejsze publikacje książkowe to:

  • Ustawa o płatnościach bezpośrednich w rolnictwie. Komentarz., współautor: Dorota Łobos- Kotowska, Warszawa 2008,
  • Działy specjalne produkcji rolnej. Problemy prawne, Białystok 2013,
  • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, współautor: Dorota Łobos- Kotowska, Warszawa 2015,
  • Rozliczenia związane ze spadkiem, Warszawa 2015, wyd. II – Warszawa 2017,
  • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz., Warszawa 2016,
  • Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa 2017, współautor: Katarzyna Leśkiewicz,
  • Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism, Warszawa 20178, współautor: Katarzyna Z. Zadykowicz-Sokół,
  • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, Warszawa 2018.

Jest współautorem podręcznika Prawo rolne pod redakcją P. Czechowskiego.

Martyna Komarowska-Horosz
Prawnik

m.komarowska@bieluk.pl
tel. 85 663 77 64

Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy. Specjalizuje się w prawie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Jest doktorantką w Zakładzie Prawa Rolnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i autorką publikacji z zakresu prawa rolnego, cywilnego oraz procedury cywilnej.